Úvěr, poskytnutý podnikateli (fyzické nebo právnické osobě), k. účelům, souvisejícím s jeho podnikatelskou činností.