Smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (klient), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta (pojistník/pojištěný), např. u Pojištění výdajů, Pojištění výdajů PLUS a Úrazového pojištění. Klient tedy uzavírá pojistnou smlouvu přímo s pojišťovnou (vzniká individuální pojistná smlouva). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod (používající obchodní značku Cetelem) je v pozici pojišťovacího zprostředkovatele, který zprostředkovává sjednání pojištění, neprovádí však likvidaci pojistné události.