Náklad na úvěr, který je klient povinen uhradit na základě svého jednání (např. poplatek za výběr hotovosti z bankomatu).