Zaplacení dlužné částky poskytnutého úvěru nebo její části ještě před ukončením sjednané doby splatnosti úvěru. Podle zákona o spotřebitelském úvěru je má pro tento případ Cetelem právo na náhradu nákladů spojených s předčasným splacením úvěru až do výše 1 % přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a je-li kratší než jeden rok do výše 0,5 %.