Formulář, obsahující údaje o parametrech sjednávaného spotřebitelského úvěru, podmínkách sjednání, případných sankcích apod., který klient obdrží před podpisem smlouvy. Slouží zejména k informaci klienta a možnosti porovnání nabídek.