Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby zaměstnané v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.