Pojistná smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod, používající obchodní značku Cetelem), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta, např. pojištění schopnosti splácet úvěr. Klient k této smlouvě pouze přistupuje (nevzniká tedy individuální pojistná smlouva mezi klientem a pojišťovnou). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod (používající obchodní značku Cetelem) neprovádí likvidaci pojistné události.