Automaticky obnovovaný úvěr. Úvěr, ze kterého klient může čerpat až do výše stanoveného aktuálního úvěrového rámce. Nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtení úroků a dalších nákladů na úvěr). Tím se zvyšuje "prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše aktuálního úvěrového rámce).