Osoba, která se zavazuje, že uhradit pohledávku klienta vůči Cetelemu, pokud tak neučiní klient, bude-li k tomu vyzvána.