Negativní následek za porušení povinnosti. Podle smlouvy o úvěru smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o úvěru, a uplatněná při porušení povinnosti klienta podle smlouvy o úvěru.