Částka, kterou se splácí úvěr, včetně nákladů na úvěr (např. úroky, poplatky) a platí úhrada za pojištění, pokud bylo sjednáno.