Právo věřitele na úhradu peněžní částky, jejíž datum splatnosti již proběhlo.