Příkaz, jímž klient dává plátci (např. bance) svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb ze svého účtu.