Schopnost klienta reálně splácet své peněžní závazky. Posouzení úvěruschopnosti ze strany věřitele (s využitím dostupných možností, zejména informací získaných od klienta, prověření výše jeho závazků a platební morálky v registrech apod.) je základním předpokladem pro odpovědné posouzení, zda lze klientovi úvěr poskytnout.