Údaj, který je nutné uvést v rámci platebního příkazu k úhradě splátky (viz splátka), tak aby byla považována za uhrazenou řádně a včas. Variabilní symbol určuje Cetelem.