Podrobné podmínky úvěrového vztahu, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru.