Úvěr, u kterého je jeho vrácení (úhrada jistiny, úroku, poplatků a sankcí) zajištěno zástavním nebo jiným obdobným právem.