Klienta a Cetelem jsou oprávnění provádět změny (splatnosti, výše splátek, úrokové sazby atd.) smlouvy o úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách způsobem a termínech, které jsou uvedení ve Všeobecných úvěrových podmínkách CETELEM ČR, a.s., a příslušných produktových podmínkách.